ACC RÁC CHỦ BỎ
Mã số
Giá từ
#873

Số Tướng: 160

Số Skin: 338

Rank: unrank

Lever: 224

    169.000 đ

#869

Số Tướng: 164

Số Skin: 278

Rank: unrank

Lever: 358

    139.000 đ

#865

Số Tướng: 164

Số Skin: 311

Rank: unrank

Lever: 239

    155.000 đ

Liên Hệ Với Admin Hotline: 0379733378