ACC RÁC LIÊN MINH
Mã số
Giá từ
#1065

Số Tướng: 167

Số Skin: 58

Rank: UNRANK

Lever: 107

  37.000 đ

#1064

Số Tướng: 167

Số Skin: 78

Rank: UNRANK

Lever: 109

  38.000 đ

#1062

Số Tướng: 167

Số Skin: 63

Rank: UNRANK

Lever: 136

  38.000 đ

#1050

Số Tướng: 167

Số Skin: 163

Rank: UNRANK

Lever: 204

  41.000 đ

#1041

Số Tướng: 167

Số Skin: 216

Rank: UNRANK

Lever: 288

  43.000 đ

#1032

Số Tướng: 167

Số Skin: 285

Rank: UNRANK

Lever: 442

  45.000 đ

Liên Hệ Với Admin Hotline: 0379733378